NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG PHI NGÔN TỪ TRONG HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH CHO HỌC SINH THPT

Giao tiếp phi ngôn từ là toàn bộ các bộ phận kiến tạo nên giao tiếp không thuộc mã ngôn từ, có nghĩa là không được mã hóa bằng từ ngữ, nhưng có thể thuộc về cả hai kênh ngôn thanh(có thể gọi là hữu thanh) và phi ngôn thanh (có thể gọi là vô thanh). Nó bao gồm các yếu tố cận ngôn (phi ngôn từ và ngôn thanh) như tốc độ, cường độ, ngữ lưu…và các yếu tố ngoại ngôn (phi ngôn từ - phi ngôn thanh) thuộc ngôn ngữ thân thể như cử chỉ, dáng điệu, diện hiện…, thuộc ngôn ngữ vật thể như : áo quần, trang sức…, và thuộc ngôn ngữ môi trường như khoảng cách đối thoại, địa điểm giao tiếp…

Tài liệu đính kèm: Tải về
  1. Nó bao gồm các yếu tố cận ngôn (phi ngôn từ và ngôn thanh) như tốc độ, cường độ, ngữ lưu…và các yếu tố ngoại ngôn (phi ngôn từ - phi ngôn thanh) thuộc ngôn ngữ thân thể như cử chỉ, dáng điệu, diện hiện…, thuộc ngôn ngữ vật thể như : áo quần, trang sức…, và thuộc ngôn ngữ môi trường như khoảng cách đối thoại, địa điểm giao tiếp…
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 218
Hôm qua : 259
Tháng 07 : 218
Năm 2022 : 327.809