- Góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung và nhiệm vụ năm học nói riêng;- Chia sẻ, cung cấp cho học sinh những hiểu biết và kĩ năng cơ bản cần có về ...