KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI SÁNG TẠO KHKT CẤP TRƯỜNG, THAM GIA CẤP TỈNH. NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp trường, tham gia cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp tỉnh. Năm học 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện công văn số 1633/SGDĐT- GDPT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020;

Trường THPT Nguyễn Trung Thiên xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp trường, tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Khuyến khích học sinh nhà trường NCKH, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu với đơn vị bạn;

2. Gắn hoạt động NCKH của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh góp phần phát triển phẩm chất năng lực học sinh;

II. Các lĩnh vực dự thi.

Theo Thông tư 32/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lý nhận thức; Tâm lý xã hội và xã hội học;...

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;...

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học;...

5

Kỹ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;..,

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;...

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;...

8

Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin

Kỹ thuật Y sinh; Dược lý trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;...

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;...

10

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;...

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;.,.

12

Năng lượng: Vật lý

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;...

13

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật gia công công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;...

14

Kỹ thuật môi trường

Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái sử dụng; Quản lý nguồn nước;...

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;...

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;...

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;...

18

Vật lý và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lý nguyên tử; phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lý trên máy tính; Vật lý thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lý hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lý lý thuyết;...

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiến hóa;...

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;...

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;...

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;...

III. Thể lệ dự thi cấp trường và tham gia cấp tỉnh.

1. Hình thức dự thi.

- Phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường. Giao cho Đoàn trường tổ chức phát động vào buổi sáng thứ 2, chào cờ đầu tuần ngày 30/9/2019 (có Maket, nội dung cụ thể).

- Các Chi đoàn nghiên cứu các lĩnh vực, xây dựng ý tưởng và triển khai thực hiện (tải kế hoạch của nhà trường, các văn bản hướng dẫn tại trang Web: http://thptnguyentrungthien.edu.vn)

- Các đề tài được trình bày trên giấy A4 hoặc các mô hình đơn giản hoặc thể hiện sơ đồ hóa mô hình trên giấy Ao, học sinh trình bày trước HĐKH nhà trường. Hội đồng khoa học nhà trường chấm sơ khảo các ý tưởng của các Chi đoàn; Đoàn trường tổ chức trao giải cho các Chi đoàn đạt giải (nhất, nhì, ba và khuyến khích).

- Chọn 02 đề tài, đề án có điểm cao nhất tham gia dự thi cấp tỉnh.

- Hội đồng khoa học nhà trường cử giáo viên hướng dẫn phù hợp theo nội dung của 02 đề tài tham dự cấp tỉnh.

2. Yêu cầu về số lượng đề tài.

- Số lượng tham gia dự thi cấp trường (theo đơn vị Chi đoàn- Lớp):

+ Khối 10,11: Mỗi Chi đoàn tối thiểu 02 đề tài.

+ Khối 12: Mỗi Chi đoàn tối thiểu 01 đề tài.

Quy định số lượng đề tài tối thiểu, còn tối đa không quy định.

+ Là tiêu chí đánh giá hoạt động của Chi đoàn. Đoàn trường căn cứ để cộng, trừ điểm tham gia của các Chi đoàn.

- Số lượng tham gia dự thi cấp tỉnh: 02 đề tài.

3. Thời gian tham dự cấp trường:

- Phát động cuộc thi KHKT cấp trường: 30/9/2019.

- Chấm đề tài, đề án của các Chi đoàn: Dự kiến từ ngày 21/10/2019 đến 28/10/2019.

+ Vòng sơ khảo: Chấm tất cả các ý tưởng của các Chi đoàn; GVCN trực tiếp nộp ý tưởng đề tài về cho HĐKH trường.

+ Vòng chung khảo: Lựa chọn 1 số ý tưởng có tính khả thi cao, hội đồng KH chấm có sự tham gia trình bày ý tưởng của học sinh.

- Hội đồng khoa học nhà trường chấm cấp trường ở mức độ xây dựng ý tưởng.

4. Thời gian tham dự cấp tỉnh.

02 Đề tài được lựa chọn hoàn thiện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên (giáo viên hướng dẫn do nhà trường cử).

+ Đăng kí đề tài về Sở từ ngày 26/11/2019-30/11/2019.

+ Nộp dự án vào “trường học kết nối” từ 03/12-06/12/2019.

+ Nếu lọt qua vòng sơ khảo của Sở thì tiếp tục hoàn thiện và tham gia vòng chung khảo từ 14-15/01/2020.

5. Quyền lợi và trách nhiệm.

- Đối với học sinh:

+ Việc tham gia đề tài nghiên cứu nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

+ Những lĩnh vực tham gia liên quan đến môn học nào thì môn học đó có thể sử dụng kết quả để đánh giá môn học đó cho học sinh (đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh).

+ Khen thưởng các đề tài có kết quả cấp tỉnh áp dụng như khen thưởng học sinh giỏi tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh các bộ môn văn hóa

- Đối với giáo viên hướng dẫn đề tài tham dự cấp tỉnh:

+ Được thực hiện quy đổi thời gian hướng dẫn ra số tiết dạy để tính giờ dạy theo quy định.

+ Chế độ bồi dưỡng cho giáo viên hướng dẫn KHKT áp dụng như chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh (quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ).

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp trường và tham gia cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp tỉnh của trường THPT Nguyễn trung Thiên năm học 2019-2020./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- Các Chi đoàn;

- Lưu. (CM)

                                                                                                                                                                              (Đã kí)

 

                                                                                                                                                      Lê Hoài Nam                           

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 272
Hôm qua : 503
Tháng 02 : 12.521
Năm 2020 : 30.736