HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NỘP CẤP NGÀNH.

Căn cứ kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học cấp trường, nhà trường lựa chọn các đề tài (có danh sách kèm theo) nộp cấp ngành. Để nộp cấp ngành hiệu quả, đạt kết quả cao, Ban chuyên môn yêu cầu các đề tài gửi Sở Giáo dục hoàn thiện theo các bước sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Rà soát lại tính cấu trúc của đề tài theo hướng:

(I) Phần mở đầu.

- Nêu được lý do chọn đề tài, thể hiện được tính cấp thiết của đề tài;

- Xác định đúng mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu;

- Dự báo được những đóng góp mới của đề tài.

(II) Phần giải quyết vấn đề

- Nêu được cơ sở khoa học (gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của vấn đề nghiên cứu; tổng quan được các nghiên cứu đã tiến hành trong lĩnh vực nghiên cứu để nêu bật được ý nghĩa của đề tài đang tiến hành.

- Trình bày được số liệu điều tra, khảo sát tình hình thực tế, thực trạng (của đơn vị, lĩnh vực, địa phương,…) về những vấn đề liên quan đến đề tài;

- Phân tích, đánh giá những vấn đề thực tiễn để thấy được những nhược điểm, hạn chế, yếu kém của chủ đề được đề cập;

- Trình bày được các giải pháp, các tác động (hoặc các kiến thức,…) trong quá trình giải quyết vấn đề một cách có hệ thống, theo một trình tự đảm bảo lôgic, chặt chẽ…

- Làm nổi bật được tính khoa học, tính sư phạm, tính mới, tính thực tiễn, . . . nhằm đạt được mục đích nghiên cứu;

- Nêu được những kết quả thực hiện và những nhận định làm nổi bật được tác dụng của đề tài thông qua việc đối chiếu các số liệu liên quan trước và sau khi thực hiện các giải pháp, các tác động,…

(III). Phần kết luận và kiến nghị

- Nêu được quá trình nghiên cứu để thể hiện quy trình nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học, huy động được các nguồn tư liệu, các thông tin cần thiết với tính pháp lý và độ tin cậy cao để thực hiện đề tài (các tài liệu tham khảo, các tổ chức, cá nhân tham gia, …);

  • Nêu được ý nghĩa của đề tài (tác dụng đối với bản thân, với tập thể, với địa phương, với lĩnh vực, bộ môn,…).

- Đề xuất phạm vi và nội dung ứng dụng, những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi. . . Đề xuất những nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu và những kiến nghị đối với cấp liên quan. . ..

(IV). Phần hình thức: Hành văn trôi chảy, trình bày khoa học, dễ hiểu,…

 

2. Yêu cầu về nội dung và thể thức văn bản:

- Đề tài sáng kiến của các cá nhân (chỉ nhận bản mềm trên file Words qua email). Trong nội dung sáng kiến không có các dấu hiệu về họ tên tác giả, tên đơn vị.

- Các sáng kiến phải là các ý tưởng mới do tác giả đúc rút, sáng tạo từ thực tế. Tuyệt đối không sử dụng các đề tài đã được công nhận ở các cuộc thi khác; các đề tài nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng (luận văn, luận án…); các đề tài đã được Hội đồng khoa học ngành công nhận ở những năm học trước. Nếu vi phạm thì tác giải phải chịu xử lý theo quy định của ngành.

- Sáng kiến được trình bày bằng ngôn ngữ Tiếng Việt (chỉ dùng tiếng nước ngoài đối với thuật ngữ chuyên môn); font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 13; cách dòng 1,5 lines; cách lề trên, dưới 2,5 cm; lề trái 3,0 cm và phải 2,0 cm.

- Mỗi sáng kiến được trình bày không quá 7.000 chữ (khoảng 20 trang A4)phụ lục không quá 10 trang A4 (nếu có).

- Văn phong phải nhất quán : không được không nhất quán giữa tên môn, lĩnh vực: ghi cả “Văn” và “Ngữ văn”; “Lý”, “Vật lý”, “Vật lí”...

- Các đề tài hoàn thiện, GV có thể gặp trực tiếp các đ/c đã có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu SKKN, gặp trực tiếp tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí trong BGH để hướng dẫn hoàn thiện đề tài.

 

3. Yêu cầu về thời gian:

- Gửi đề tài về gmail đồng chí Lê Hoài Nam, phó hiệu trưởng: Địa chỉ lenamntt@gmail.com hạn cuối vào ngày 26 tháng 9 năm 2019.

- Ngày 27/9/2019, Hội đồng khoa học trường đánh giá lại và chốt danh sách gửi Sở.

Trên đây là hướng dẫn đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp trường được gửi cấp ngành năm học 2019-2020 của Trường THPT Nguyễn Trung Thiên./.

 

Nơi nhận:
- BGH, TTCM ;
- Lưu: VT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Hoài Nam

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 299
Hôm qua : 503
Tháng 02 : 12.548
Năm 2020 : 30.763