Thực hiện nhiệm vụ đầu năm học của trường THPT Nguyễn Trung Thiên, được sự cho phép của Huyện đoàn Thạch Hà, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Ngày 22 và ngày 23 tháng 9 năm 2018 ...