KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

kế hoạch Chuyên môn

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

NĂM HỌC 2018-2019

 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

  • Tiếp tục ổn định nề nếp học tập của học sinh và công tác chuyên môn của giáo viên và các tổ chuyên môn.
  • Hoàn thiện trang Web của nhà trường.
  • Tổ chức bồi dưỡng HSG các bộ môn của các khối
  • Tổ chức dạy thêm, học thêm khi Sở GD duyệt kế hoạch và cấp giấy phép.
  • Tổ chức Hoạt động Ngoại khóa do tổ GDCD và Đoàn trường thực hiện.
  • Tổ chức thao giảng tập trung chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
  • Kiểm tra toàn diện giáo viên; kiểm tra quy chế chuyên môn (Sổ đầu bài, lịch báo giảng, vào điểm SMAS…).
  • Xây dựng ngân hàng đề thi, triển khai báo cáo chuyên đề theo tháng.
  • Sinh hoạt chuyên đề Đổi mới Phương pháp dạy học do NGƯT Lê Đức Hân trình bày.

II. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần thứ

Công việc cụ thể

Đối tượng

thực hiện

 

5

Từ 01/10 đến

07/10/2018

- Ổn định nề nếp dạy học.

- Thao giảng, thăm lớp dự giờ đúng quy định.

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên.

- Hoàn thiện hồ sơ trên trang Web nhà trường.

- Bồi dưỡng HSG 3 khối.

- Tăng cường nghiên cứu STKHKT.

- Dạy ôn thi tốt nghiệp và Đại học CĐ theo kế hoạch.

- Tổ CM

 

-HPCM

-BGH

 

6

Từ 08/10 đến 14/10/2018

- Ổn định nề nếp dạy học.

- Thao giảng, thăm lớp dự giờ đúng quy định.

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên.

- Bồi dưỡng HSG 3 khối.

- Dạy ôn thi tốt nghiệp và Đại học CĐ theo kế hoạch.

- Sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học” do NGƯT Lê Đức Hân trình bày.

- Xây dựng ngân hàng đề thì.

- Duyệt Kế hoạch Chuyên đề của giáo viên trình bày trong tháng 10.

- Kiểm tra Sổ đầu bài

- Giáo viên.

 

- GV thuộc diện.

 

- GV

 

- CM; Đoàn

 

7

Từ 15/10 đến 21/10/2018

- Thực hiện quy chế chuyên môn theo quy định

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: Thảo luận bài dạy thao giảng tập trung, báo cáo chuyên Đề, xây dựng ngân hàng Đề thi.

- Chấn chỉnh nề nếp học sinh.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Thao giảng tập trung theo kế hoạch.

- Tổ trưởng CM duyệt giáo án giáo viên tháng 10.

- Nộp ngân hàng đề thi theo tổ chuyên môn về BGH.

- Ban chuyên môn phối hợp với CĐ tổ chức tham giảng tập trung.

- Giáo viên.

- Tổ chuyên môn

 

 

8

Từ 22/10 đến 28/10/2018

- Thực hiện quy chế chuyên môn theo quy định

- Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG 3 khối

- Duy trì nề nếp dạy học, thao giảng thăm lớp dự giờ theo quy đinh.

- Kiểm tra hồ sơ GV theo tổ chuyên môn; kiểm tra giáo án dạy thêm của giáo viên.

- Đẩy mạnh nghiên cứu ST-KHKT.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch

- Nộp ngân hàng đề thi theo tổ chuyên môn về BGH.

- GV và HS;

 

 

 

 

- TTCM;

 

- BCM.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 154
Tháng 07 : 2.787
Năm 2019 : 68.143