Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2018-2019

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên đã phối hợp với Công an Giao thông huyện Thạch Hà, Công an đồn Thạch Khê, Công ty Hon đa Phú Tài tổ chức chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" nhằm phổ biến, giáo dục về luật Giao thông đường bộ cho hơn 1500 học sinh và cán bộ giáo viên của nhà trường. Đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt luật giao thông đường bộ cho học sinh dưới sự chứng kiến của Đ/c Bùi Hữu Phương - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, của Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn. Chương  trình đã thành công tốt đẹp, góp phần giáo dục ĐVTN chấp hành tốt luật Giao thông đường bộ.


Tác giả: Nguyễn Hữu Danh