LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
17/12/2018
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 (TỪ 17/12-22/12)
Ban giám hiệu THPT Nguyễn Trung Thiên