I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN 12.

  1. Tăng cường nề nếp dạy học.
  2. Đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 vào sáng thứ 3. Tất cả các GV có mặt vào 7 giờ và mặc đồng phục theo quy định.
  3. Bồi dưỡng HSG 3 khối; tăng cường BD HSG khối 12;

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Thứ 2, ngày 18/11/2019

Dạy học

Giao ban đầu Tuần

Chung kết văn nghệ

 

Thứ 3, ngày 19/11/2019

Hoạt động kỷ niệm ngày 20/11

Hoạt động kỷ niệm ngày 20/11

 

Thứ 4, ngày 20/11/2019

Nghỉ lễ 20/11

 

 

Thứ 5, ngày 21/11/2019

Dạy học

Bồi dưỡng HSG 3 khối

 

Thứ 6, ngày 22/11/2019

Dạy học

 

 

Thứ 7, ngày 23/11/2019

Dạy học

Bồi dưỡng HSG 12

 

Trực BGH: Thầy  Nguyễn Văn Dũng

Lớp trực: 11A4: Phan Văn Hòa