I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN 28.

1. Tăng cường kiểm tra, dự giờ thăm lớp, thao giảng theo kế hoạch.

2. Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG văn hóa và thể dục thể thao. GVCN lập danh sách HS tham gia HSG của lớp mình để trên bàn GV để GVBM tiện theo dõi.

- Thi thử HSG lần 2 vào 14 giờ thứ 5 ngày 12/03/2020

Địa điểm: Khối 11 tại phòng 11A11, khối 10 tại phòng 11A12, bộ môn tin tại phòng máy, bộ môn Tiếng Anh tại phòng 12A1

GV coi thi: Cô Huyền, thầy Tỏa, thầy Phong, cô Bình (NN)

3. Tăng cường công tác dạy nghề, sớm hoàn thành chương trình, hồ sơ để chuẩn bị thi nghề.

          4. Triển khai dạy học trực tuyến cho HS qua các trang mạng và các phần mềm của các đơn vị cung cấp.

5. Yêu cầu tất cả CBGV tích cực công tác phòng chống dịch với ý thức thái độ cao nhất.

- GVCN:    + Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

                   + Thường xuyên nắm bắt tình hình học sinh lớp chủ nhiệm về những biểu hiện bất thường, yếu tố dịch tể (đi ở vùng hoặc quốc gia có dịch, hoặc tiếp xúc người

+ Mỗi HS phải có 1 chai đựng nước riêng.

 

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.

 

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Thứ 2, ngày 09/03/2020

Dạy học

 

 

Thứ 3, ngày 10/03/2020

Dạy học

Bồi dưỡng HSG

 

Thứ 4, ngày 11/03/2020

Dạy học

 

 

Thứ 5, ngày 12/03/2020

Dạy học

Thi thử HSG lần 2

 

Thứ 6, ngày 13/03/2020

Dạy học

 

 

Thứ 7, ngày 14/03/2020

Dạy học

 

 

Chủ nhật

15/03/2020

 

 

 

Trực BGH: Thầy Lê Hoài Nam

Lớp trực: 10A3: Cô Đinh Thị Tuyết Nhung