KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 6

TỪ 07/10/2019 ĐẾN 13/10/2019

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN 6.

1. Duy trì nền nếp dạy học

2. Tiến hành thao giảng, báo cáo chuyên đề theo kế hoạch của tổ chuyên môn.

3. Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG khối 12. (2 buổi/tuần) chú trọng hướng dẫn HS vào các buổi sáng

4. Tổ chức họp tổ CM với các nội dung

          - Góp ý, xây dựng tiết thao giảng sinh hoạt liên trường (Toán, Lí, Ngoại ngữ)

          - Góp ý giờ thanh tra, thao giảng.

          - Báo cáo chuyên đề theo kế hoạch

          - Xây dựng ngân hàng đề, thiết kế bài giảng Elearning.

5. Thanh tra toàn diện GV:

          - Đ/c: Nguyễn Lương Lâm (Vật lí)

          - Đ/c: Đinh Thị Tuyết Nhung  (Hóa học)

6. Tổ Ngữ Văn chuẩn bị tốt hoạt động ngoại khóa dự kiến tổ chức vào 1 buổi chiều ngày 14/10/2019 .

7. Các lớp gấp rút làm Sáng tạo KHKT theo kế hoạch, chấm sơ khảo vào trong tuần 8

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Thứ 2, ngày 07/10/2019

Dạy học

Giao ban đầu tuần

Họp tổ CM

 

Thứ 3, ngày 08/10/2019

Dạy học

Bồi dưỡng HSG 12

 

Thứ 4, ngày 09/10/2019

Dạy học

 

 

Thứ 5, ngày 10/10/2019

Dạy học

Bồi dưỡng HSG 12

 

Thứ 6, ngày 11/10/2019

Dạy học

 

 

Thứ 7, ngày 12/10/2019

Dạy học

 

 

CN, ngày 13/10/2019

 

 

 

Trực BGH: Thầy Lê Hoài Nam

Lớp trực: 12A8 – Cô Lê Thị Thu Hiền