LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Ba
19/02/2019
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 (TỪ 18/2 ĐẾN 23/2/2019)
Ban giám hiệu THPT Nguyễn Trung Thiên