• Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0919489458
  • Email:
   phongtnt@gmail.com
 • Dương Văn Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường; Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0978586474
 • Trần Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0916463788
 • Nguyễn Thị Thu Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01654243118
  • Email:
   nguyenthiphong166@gmail.com
 • Thái Thị Hoa Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0948138122
  • Email:
   ly885998@gmail.com