• Phan Thị Diệu Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ Sinh học
  • Điện thoại:
   0916635900
  • Email:
   phandieuloan78@gmail.com
 • Văn Thị Hà Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ Sinh học
  • Điện thoại:
   0986730872
  • Email:
   haphuong1610@gmail.com
 • Phạm Thị Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ sinh học
  • Điện thoại:
   0988314369
  • Email:
   phamthithang85@gmail.com
 • Võ Thị Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ Sinh học
  • Điện thoại:
   0973492097
  • Email:
   thaontt08091980@gmail.com
 • Lê Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh học
  • Điện thoại:
   0984693405
  • Email:
   thuyvan76ht@gmail.com
 • Đậu Thị Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ Sinh học
  • Điện thoại:
   0914691489
 • Hồ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sinh học, Phó chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0948127736
  • Email:
   hodung053712@gmail.com
 • Đỗ Thị Lệ Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ sinh học
  • Điện thoại:
   0964731737