• Trần Thị Ái Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988461033
  • Email:
   tranaihoaht79@gmail.com
 • Bùi Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Nghiên cứu sinh Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0963898912
  • Email:
   buithiennga@gmail.com
 • Kiều Mỹ Thúy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0393026727
  • Email:
   kieumythuy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973770786
  • Email:
   thedai1980@gmail.com
 • Nguyễn Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964694366
  • Email:
   ngnammtl@gmail.com
 • Nguyễn Lương Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917585381; 0903449965
  • Email:
   nguyenluonghienntt@gmail.com
 • Lê Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01664691932
  • Email:
   lthuyhang77@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913567279
  • Email:
   lehien.vansu@gmail.com
 • Trần Thị Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949313567
  • Email:
   tranthithuc.ht@gmail.com
 • Phạm Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913180659
  • Email:
   phamlanhuong82@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngữ văn; BCH Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0917231749
  • Email:
   baonhi2006@gmail.com
 • Phan Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH CĐ; Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0919850369
  • Email:
   phanvanhoantt@gmail.com