• Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0985363837
  • Email:
   hienhoa24.8@gmail.com
 • Trần Hậu Lự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0948972748
  • Email:
   haulu26.10@gmail.com
 • Ngô Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985716611
  • Email:
   ngothuy12.81@gmail.com
 • Đào Thị Ngọc Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984269183
  • Email:
   ngocdiepntt264@gmail.com
 • Nguyễn Thị Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943186637
  • Email:
   hongdanh86@gmail.com
 • Trần Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986436814
  • Email:
   kimoanhson@gmail.com
 • Nguyễn Tuấn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường, Giáo viên Hóa học
  • Điện thoại:
   0915576572
  • Email:
   dungthptnguyenvantroi@gmail.com