• Nguyễn Sỹ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH; Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0917557622
  • Email:
   mrbaooanh@gmail.com
 • Lê Danh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường; Giáo viên toán
  • Điện thoại:
   0977082100
  • Email:
   minhnhatht2011@gmail.com
 • Nguyễn Tuấn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường, Giáo viên Hóa học
  • Điện thoại:
   0915576572
  • Email:
   dungthptnguyenvantroi@gmail.com
 • Dương Văn Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường; Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0978586474
 • Hoàng Thị Tuyết Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0916047667
  • Email:
   hoangtrinh1988@gmail.com