• Nguyễn Bá Cao Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0912352961
  • Email:
   nguyenbacaocuong315@gmail.com
 • Hồ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
 • Phan Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH CĐ; Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0919850369
  • Email:
   phanvanhoantt@gmail.com