• Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng bộ- Hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0904750708
  • Email:
   giabaongt@gmailcom.
 • Lê Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977.505.567;0917.505.667
  • Email:
   lenamntt@gmail.com
 • Nguyễn Văn Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0978435882
  • Email:
   nhatbao08@gmail.com